Feb 17, 2020   2:48 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Circularity of turned components
Written by (author): Ing. Juraj Volek
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kruhovitosť sústružených súčiastok
Summary:V diplomovej práci je spracovaná literárna štúdia zaoberajúca sa vznikom nepresnosti pri obrábaní a meraním a vyhodnocovaním kruhovitosti. Experimentálna práca sa zaoberá sústružením piatich oceľových trubiek z materiálu P355GH, ktoré boli upnuté do skľučovadla rozdielnymi uťahovacími momentmi vyvolanými momentovým kľúčom. Práca sa zaoberá aj meraním kruhovitosti týchto súčiastok a následným vyhodnocovaním vplyvu upínacích momentov na kruhovitosť sústružených súčiastok. Výsledkom práce sú grafické závislosti kruhovitosti jednotlivých súčiastok pri zohľadnení vzdialenosti meraného miesta od skľučovadla.
Key words:Kruhovitosť, Meranie a vyhodnocovanie kruhovitosti , Nepresnosť obrábania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited