18. 11. 2019  21:58 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kruhovitosť sústružených súčiastok
Autor: Ing. Juraj Volek
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kruhovitosť sústružených súčiastok
Abstrakt:V diplomovej práci je spracovaná literárna štúdia zaoberajúca sa vznikom nepresnosti pri obrábaní a meraním a vyhodnocovaním kruhovitosti. Experimentálna práca sa zaoberá sústružením piatich oceľových trubiek z materiálu P355GH, ktoré boli upnuté do skľučovadla rozdielnymi uťahovacími momentmi vyvolanými momentovým kľúčom. Práca sa zaoberá aj meraním kruhovitosti týchto súčiastok a následným vyhodnocovaním vplyvu upínacích momentov na kruhovitosť sústružených súčiastok. Výsledkom práce sú grafické závislosti kruhovitosti jednotlivých súčiastok pri zohľadnení vzdialenosti meraného miesta od skľučovadla.
Kľúčové slová:Kruhovitosť, Meranie a vyhodnocovanie kruhovitosti , Nepresnosť obrábania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene