Apr 7, 2020   9:48 a.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of measurement plan for measure component Back Cover on coordinate measuring machine
Written by (author): Ing. Michal Gaži
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky Back Cover na súradnicovom meracom stroji
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou meracieho plánu súčiastky Back Cover v podmienkach firmy AU Optronics s.r.o. Trenčín. Jej cieľom je vytvoriť merací program na súradnicovom meracom stroji Micro-Vu Excell 1602 UM pre súčiastku Back Cover, ktorý bude vhodný na inšpekciu v hromadnej výrobe. Štruktúra práce je tvorená štyrmi hlavnými kapitolami. Prvá kapitola je zameraná na literárny prehľad v oblasti súradnicového merania. V druhej kapitole je opísaný súradnicový merací stroj Micro-Vu Excell 1602 UM a softvér InSpec. V tretej kapitole je popísaná súčiastka Back Cover. Štvrtá kapitola obsahuje vytvorenie meracieho programu pomocou softvéru InSpec, priebeh merania, vyhodnotenie merania a porovnanie merania rovinnosti na meracom stroji Atos Triple Scan II.
Key words:rovinnosť, meranie, Súradnicový merací stroj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited