19. 11. 2019  14:43 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky Back Cover na súradnicovom meracom stroji
Autor: Ing. Michal Gaži
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky Back Cover na súradnicovom meracom stroji
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou meracieho plánu súčiastky Back Cover v podmienkach firmy AU Optronics s.r.o. Trenčín. Jej cieľom je vytvoriť merací program na súradnicovom meracom stroji Micro-Vu Excell 1602 UM pre súčiastku Back Cover, ktorý bude vhodný na inšpekciu v hromadnej výrobe. Štruktúra práce je tvorená štyrmi hlavnými kapitolami. Prvá kapitola je zameraná na literárny prehľad v oblasti súradnicového merania. V druhej kapitole je opísaný súradnicový merací stroj Micro-Vu Excell 1602 UM a softvér InSpec. V tretej kapitole je popísaná súčiastka Back Cover. Štvrtá kapitola obsahuje vytvorenie meracieho programu pomocou softvéru InSpec, priebeh merania, vyhodnotenie merania a porovnanie merania rovinnosti na meracom stroji Atos Triple Scan II.
Kľúčové slová:rovinnosť, meranie, Súradnicový merací stroj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene