Feb 17, 2020   2:01 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The cutting forces during turning process
Written by (author): Ing. Jozef Chudý
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Buranská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezné sily pri sústružení
Summary:CHUDÝ, Jozef: Rezné sily pri sústružení [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: Ing. Ingrid Gorogová PhD. - Trnava: MTF STU, 2012. 90 s. Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie rezných síl pri sústružení. Najskôr sa tu uvádza všeobecný prehľad literárnych poznatkov z oblasti rezných síl. Potom sa práca zameriava na riešenie tejto problematiky pri sústružení, ktoré je najrozšírenejšou operáciou technológie obrábania. Sú tu uvedené rôzne metódy merania rezných síl. Ďalej je tu opis prístrojov, slúžiacich na meranie rezných síl -- dynamometrov. Hlavnú časť práce tvorí praktické meranie rezných síl pri sústružení, pri rôznych technologických podmienkach. Experimentálne sa zisťovala vzájomná závislosť rezných síl, hĺbky rezu a posuvu pri konštantnej reznej rýchlosti. Výsledkom práce sú konkrétne namerané hodnoty, spracované do tabuliek a grafov. Z nich sú vyvodené konečné vyhodnotenia a závery.
Key words:rezné sily , sústruženie , dynamometre

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited