8. 12. 2019  14:47 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rezné sily pri sústružení
Autor: Ing. Jozef Chudý
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Eva Buranská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rezné sily pri sústružení
Abstrakt:CHUDÝ, Jozef: Rezné sily pri sústružení [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: Ing. Ingrid Gorogová PhD. - Trnava: MTF STU, 2012. 90 s. Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie rezných síl pri sústružení. Najskôr sa tu uvádza všeobecný prehľad literárnych poznatkov z oblasti rezných síl. Potom sa práca zameriava na riešenie tejto problematiky pri sústružení, ktoré je najrozšírenejšou operáciou technológie obrábania. Sú tu uvedené rôzne metódy merania rezných síl. Ďalej je tu opis prístrojov, slúžiacich na meranie rezných síl -- dynamometrov. Hlavnú časť práce tvorí praktické meranie rezných síl pri sústružení, pri rôznych technologických podmienkach. Experimentálne sa zisťovala vzájomná závislosť rezných síl, hĺbky rezu a posuvu pri konštantnej reznej rýchlosti. Výsledkom práce sú konkrétne namerané hodnoty, spracované do tabuliek a grafov. Z nich sú vyvodené konečné vyhodnotenia a závery.
Kľúčové slová:rezné sily , sústruženie , dynamometre

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene