18. 2. 2020  7:19 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikační číslo: 2900
Univerzitní e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh meracieho plánu pre meranie ZSB pumpy na súradnicovom meracom stroji v podmienkach ZF SACHS Slovakia a.s.
Autor: Ing. Juraj Vagovský, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh meracieho plánu pre meranie ZSB pumpy na súradnicovom meracom stroji v podmienkach ZF SACHS Slovakia a.s.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bol návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky firmy ZF SACHS Slovakia, a.s, menovite ZSB pumpy, ktorá je súčasťou hydrodynamického meniča krútiaceho momentu. Vykonaná literárna štúdia oboznamuje s podstatou merania na súradnicových meracích strojoch, s určovaním súradnicového systému, s rôznymi typmi meracích strojov, ako aj s 3D meracími ramenami. Opísané sú aj základné systémové časti týchto strojov. Ďalej, opísaný bol súradnicový merací stroj Carl Zeiss PRISMO Navigator 5 HTG, na ktorom bol vykonaný návrh meracieho plánu a samotné meranie. Nachádza sa tu aj opis jeho hardvérového a softvérového vybavenia. Taktiež boli stručne opísané funkcia, oblasť použitia, proces výroby a iné charakteristiky meranej súčiastky, ZSB pumpy. Výsledkom tejto práce je celkový podrobný návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky, a to návrh stratégií a parametrov merania konkrétnych geometrických charakteristík, požadovaných výkresovou dokumentáciou, výrobnými a kontrolnými možnosťami. Práca spĺňa všetky požiadavky stanovené zadaním práce. Významným praktickým prínosom tohto navrhnutého meracieho plánu je jeho úspešné zavedenie do praxe vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s., kde je denne využívaný v metrologickom laboratóriu, čo je kľúčové pre zaistenie kvality výroby a funkcie výrobku.
Klíčová slova:súradnicový merací stroj, merací dotyk, merací plán

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně