16. 11. 2019  22:38 Agnesa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh meracieho plánu pre meranie ZSB pumpy na súradnicovom meracom stroji v podmienkach ZF SACHS Slovakia a.s.
Autor: Ing. Juraj Vagovský, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh meracieho plánu pre meranie ZSB pumpy na súradnicovom meracom stroji v podmienkach ZF SACHS Slovakia a.s.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bol návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky firmy ZF SACHS Slovakia, a.s, menovite ZSB pumpy, ktorá je súčasťou hydrodynamického meniča krútiaceho momentu. Vykonaná literárna štúdia oboznamuje s podstatou merania na súradnicových meracích strojoch, s určovaním súradnicového systému, s rôznymi typmi meracích strojov, ako aj s 3D meracími ramenami. Opísané sú aj základné systémové časti týchto strojov. Ďalej, opísaný bol súradnicový merací stroj Carl Zeiss PRISMO Navigator 5 HTG, na ktorom bol vykonaný návrh meracieho plánu a samotné meranie. Nachádza sa tu aj opis jeho hardvérového a softvérového vybavenia. Taktiež boli stručne opísané funkcia, oblasť použitia, proces výroby a iné charakteristiky meranej súčiastky, ZSB pumpy. Výsledkom tejto práce je celkový podrobný návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky, a to návrh stratégií a parametrov merania konkrétnych geometrických charakteristík, požadovaných výkresovou dokumentáciou, výrobnými a kontrolnými možnosťami. Práca spĺňa všetky požiadavky stanovené zadaním práce. Významným praktickým prínosom tohto navrhnutého meracieho plánu je jeho úspešné zavedenie do praxe vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s., kde je denne využívaný v metrologickom laboratóriu, čo je kľúčové pre zaistenie kvality výroby a funkcie výrobku.
Kľúčové slová:súradnicový merací stroj, merací dotyk, merací plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene