Feb 17, 2020   2:40 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of equipment for installation of fuel hoses
Written by (author): Ing. Michal Mikula
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Kleinedler, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zariadenia na inštaláciu palivovej hadice v spoločnosti MartinRea s.r.o.
Summary:MIKULA, Michal: Návrh zariadenia na inštaláciu palivovej hadice [Bakalárska práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: Ing. Ingrid Goroogová, PhD., - Trnava: MTF STU, 2015. 56s. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť zariadenie na inzerciu palivovej hadice a gumenej hadice, ktoré sa využíva v automobilovom priemysle v spoločnosti Martinrea s.r.o. pri montáži palivového potrubia a gumenej hadice. Zariadenie bolo modelované v CAD, CAM programoch ako napríklad PowerShape, SolidWork a CATIA. K tomuto zariadeniu sú vytvorené výkresy spolu s kusovníkmi, ktoré budú súčasťou budúcej technickej dokumentácie. V technologickom postupe je spomenuté spájanie jednotlivých častí do celkov. Bakalárska práca bude končiť pracovným postupom montáže palivového potrubia spolu s obrázkami.
Key words:Martinrea s.r.o., palivové potrubie, 3D model zariadenia, CAD/ CAM systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited