21. 11. 2019  13:59 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh zariadenia na inštaláciu palivovej hadice v spoločnosti MartinRea s.r.o.
Autor: Ing. Michal Mikula
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Kleinedler, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh zariadenia na inštaláciu palivovej hadice v spoločnosti MartinRea s.r.o.
Abstrakt:MIKULA, Michal: Návrh zariadenia na inštaláciu palivovej hadice [Bakalárska práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: Ing. Ingrid Goroogová, PhD., - Trnava: MTF STU, 2015. 56s. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť zariadenie na inzerciu palivovej hadice a gumenej hadice, ktoré sa využíva v automobilovom priemysle v spoločnosti Martinrea s.r.o. pri montáži palivového potrubia a gumenej hadice. Zariadenie bolo modelované v CAD, CAM programoch ako napríklad PowerShape, SolidWork a CATIA. K tomuto zariadeniu sú vytvorené výkresy spolu s kusovníkmi, ktoré budú súčasťou budúcej technickej dokumentácie. V technologickom postupe je spomenuté spájanie jednotlivých častí do celkov. Bakalárska práca bude končiť pracovným postupom montáže palivového potrubia spolu s obrázkami.
Kľúčové slová:Martinrea s.r.o., palivové potrubie, 3D model zariadenia, CAD/ CAM systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene