Feb 18, 2020   8:08 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Computer aided design and production of a part in company BAAS Ltd.
Written by (author): Ing. Milan Šedík
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Počítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastky vo firme BAAS s.r.o.
Summary:ŠEDÍK, Milan: Počítačová podpora pri návrhu a výroby súčiastky vo firme BAAS, s.r.o., [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. -- Školiteľ: Ing. Ingrid Görögová, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2015, 61 s. Cieľom bakalárskej práce je návrh a výroba súčiastky (hriadeľa) podľa technického výkresu dodaného od zákazníka v podmienkach menšej strojárskej spoločnosti BAAS, s.r.o. Téma je vypracovaná a rozdelená do prehľadných kapitol. Prvá kapitola práce sa zaoberá spracovaním teoretických vedomostí o CAD, CAM a CAD/CAM systémoch z literatúr, ich využitie v priemyselných podnikoch a predstavenie spoločnosti BAAS, s.r.o. V druhej kapitole je opísaný postup návrhu 3D modelu súčiastky v CAD systéme Solid Edge ST7. Tretia kapitola rieši import 3D modelu súčiastky do softvéru EspritCAM 2014, navolenie správnych obrábacích stratégií, nástrojov, rezných podmienok a vytvorenie NC kódov pre riadiace systémy CNC strojov. V poslednej štvrtej kapitole sa realizovala výroba súčiastky na zvolených strojoch a taktiež sa skontrolovala kvalita vyrobenej súčiastky
Key words:CAD/CAM, návrh, výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited