17. 11. 2019  12:05 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikačné číslo: 2900
Univerzitný e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Počítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastky vo firme BAAS s.r.o.
Autor: Ing. Milan Šedík
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Počítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastky vo firme BAAS s.r.o.
Abstrakt:ŠEDÍK, Milan: Počítačová podpora pri návrhu a výroby súčiastky vo firme BAAS, s.r.o., [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. -- Školiteľ: Ing. Ingrid Görögová, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2015, 61 s. Cieľom bakalárskej práce je návrh a výroba súčiastky (hriadeľa) podľa technického výkresu dodaného od zákazníka v podmienkach menšej strojárskej spoločnosti BAAS, s.r.o. Téma je vypracovaná a rozdelená do prehľadných kapitol. Prvá kapitola práce sa zaoberá spracovaním teoretických vedomostí o CAD, CAM a CAD/CAM systémoch z literatúr, ich využitie v priemyselných podnikoch a predstavenie spoločnosti BAAS, s.r.o. V druhej kapitole je opísaný postup návrhu 3D modelu súčiastky v CAD systéme Solid Edge ST7. Tretia kapitola rieši import 3D modelu súčiastky do softvéru EspritCAM 2014, navolenie správnych obrábacích stratégií, nástrojov, rezných podmienok a vytvorenie NC kódov pre riadiace systémy CNC strojov. V poslednej štvrtej kapitole sa realizovala výroba súčiastky na zvolených strojoch a taktiež sa skontrolovala kvalita vyrobenej súčiastky
Kľúčové slová:CAD/CAM, návrh, výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene