Feb 17, 2020   2:36 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modification of an injection mold in conditions of Pernoud Mold CE, Ltd.
Written by (author): Ing. Rudolf Bestvina
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úprava vstrekovacej formy v podmienkach Pernoud Mold CE, s.r.o.
Summary:V diplomovej práci je opísaná úprava vstrekovacej formy v podmienkach spoločnosti Pernoud Mold CE, s.r.o.. Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností navrhnúť a realizovať úpravu vstrekovacej formy. Diplomová práca je rozdelená na päť kapitol. V prvej kapitole je charakterizovaná spoločnosť Pernoud Mold CE s.r.o. a sú v nej spracované teoretické poznatky o elektroerozívnom rezaní a elektroerozívnom hĺbení. Tieto progresívne metódy obrábania sú kľúčové metódy používané v danej spoločnosti pri úprave vstrekovacích foriem. V druhej kapitole je vypracovaný opis upravovanej vstrekovacej formy a vyrábaných komponentov. V tretej kapitole je vypracovaný návrh úpravy formy. Štvrtá kapitola obsahuje opis realizácie úpravy vstrekovacej formy. V piatej kapitole je urobené zhodnotenie návrhu a realizácie úpravy formy. Hlavným prínosom diplomovej práce je návrh a realizácia úpravy vstrekovacej formy, ktorou sa dosiahla jej žiadaná funkčnosť.
Key words:elektroerozívne obrábanie, elektroerozívne rezanie, elektroerozívne hĺbenie, vstrekovacia forma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited