14. 12. 2019  4:13 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identifikační číslo: 2900
Univerzitní e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Úprava vstrekovacej formy v podmienkach Pernoud Mold CE, s.r.o.
Autor: Ing. Rudolf Bestvina
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Úprava vstrekovacej formy v podmienkach Pernoud Mold CE, s.r.o.
Abstrakt:V diplomovej práci je opísaná úprava vstrekovacej formy v podmienkach spoločnosti Pernoud Mold CE, s.r.o.. Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností navrhnúť a realizovať úpravu vstrekovacej formy. Diplomová práca je rozdelená na päť kapitol. V prvej kapitole je charakterizovaná spoločnosť Pernoud Mold CE s.r.o. a sú v nej spracované teoretické poznatky o elektroerozívnom rezaní a elektroerozívnom hĺbení. Tieto progresívne metódy obrábania sú kľúčové metódy používané v danej spoločnosti pri úprave vstrekovacích foriem. V druhej kapitole je vypracovaný opis upravovanej vstrekovacej formy a vyrábaných komponentov. V tretej kapitole je vypracovaný návrh úpravy formy. Štvrtá kapitola obsahuje opis realizácie úpravy vstrekovacej formy. V piatej kapitole je urobené zhodnotenie návrhu a realizácie úpravy formy. Hlavným prínosom diplomovej práce je návrh a realizácia úpravy vstrekovacej formy, ktorou sa dosiahla jej žiadaná funkčnosť.
Klíčová slova:elektroerozívne obrábanie, elektroerozívne rezanie, elektroerozívne hĺbenie, vstrekovacia forma

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně