Jun 27, 2019   2:42 p.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Pecháček, PhD.
Identification number: 29057
University e-mail: qpechacek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Electrical characterisation of Schottky contacts on AlGaN/GaN heterostructures
Written by (author): Ing. Juraj Pecháček, PhD.
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Vladimír Áč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektrická charakterizácia Schottkyho štruktúr s heteropriechodom AlGaN/GaN
Summary:Elektrická charakterizácia je jedným z najviac využívaných postupov určovania parametrov skúmaných prvkov či štruktúr. Využitie viacerých typov analýz umožňuje získať komplexný súbor výsledkov a nadobudnuté výsledky overiť. Predkladaná práca sa venuje analýze základných parametrov Schottkyho kontaktov vytvorených na vybraných štruktúrach s heteropriechodom AlGaN/GaN. Na rozbor vlastností prvkov a štruktúr a ich kvantifikáciu je použitý komplexný súbor prúdových a kapacitných metód. Význačné parametre Schottkyho kontaktu, medzi ktoré patrí výška Schottkyho bariéry, hodnota saturačného prúdu a ich teplotné závislosti, sú určované analýzou teplotných I-V meraní. Z fyzikálnej podstaty heteroštruktúry AlGaN/GaN vyplynula nutnosť rozvinutia základnej metodiky o analýzu parciálnych prúdových zložiek, ktorá dala možnosť podrobnejšie stanoviť tieto parametre. Jednoduché kapacitné merania a spektroskopia hlbokých hladín umožnili výpočet koncentračného profilu voľných nosičov náboja, jeho frekvenčnej a teplotnej závislosti a identifikáciu hlbokých hladín. Cieľom práce je taktiež poskytnúť širší teoretický kontext k spracovávanej tematike.
Key words:Schottkyho kontakt, heteroštruktúra, AlGaN, GaN, DLTS, pasce, IV charakterizácia, CV charakterizácia, koncentračný profil, hlboké hladiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited