Jul 13, 2020   4:10 p.m. Margita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Identification number: 290
University e-mail: milan.maronek [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Department of Welding and Materials Joining (UVTE MTF)

     
     
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Beťko
Increasing of deposition rate of arc welding methods
May 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Boris
Sledovanie odozvy napätia plazmového oblúka na sklon plazmového horáka
June 2007
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Ertel, PhD.
Štúdium vlastností zvarových spojov superduplexných ocelí vyhotovených pevnolátkovým laserom
May 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Ertel, PhD.
Štúdium vlastností zvarových spojov superduplexných ocelí vyhotovených pevnolátkovým laserom
May 2017
Displaying the final thesis
5.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Tomáš Gracik
Welding parameters monitoring systems of arc welding methods
May 2020
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Hasiček
Zváranie nitrooxidačne upravených oceľových plechov pevnolátkovým laserom
May 2010Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Miroslav Jáňa, PhD.
Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov
May 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Jančár, PhD.
Únavové vlastnosti zvarových spojov nitrooxidačne upravených plechov
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Kozlík
Únavové charakteristiky zvarových spojov nitrooxidačne upravených oceľových plechov
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Filip Krakovský
Adhezívne spájanie povrchovo upravených plechov
September 2010
Displaying the final thesis
11.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Filip Krakovský
Adhezívne spájanie povrchovo upravených plechov
September 2013
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Kubíček, PhD.
Zváranie nehrdzavejúcich austenitických ocelí metódou TIG pre účely potravinárskeho priemyslu
December 2008Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Kubisová
Proposition of welding technology for Cu-Al transition parts for electrotechnical industry
April 2020
Displaying the final thesis
14.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrea Kuhajdová
Vplyv oscilácie elektrónového lúča na vybrané vlastnosti zvarových spojov
May 2019Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrea Kuhajdová
Vplyv oscilácie elektrónového lúča na vybrané vlastnosti zvarových spojov
May 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michaela Lopatková
Zváranie
May 2022
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Magula
Korózna odolnosť zvarových spojov nitrooxidačne upravených oceľových plechov
May 2010
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
Možnosti využitia počítačovej podpory oblúkových metód zvárania
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adinka Michalčaková
Zváranie nitrooxidačne upravených oceľových plechov plazmou
May 2011Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivan Michalec, PhD.
Adhézno-laserové spájanie tenkých plechov
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivan Michalec, PhD.
Využitie technológie CMT na zváranie nitrooxidačne upravených oceľových plechov
May 2010
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Nádaský
Hodnotenie kvality zvarových spojov vyhotovených odporovým zváraním nitrooxidačne upravených plechov
May 2011Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Michal Ondruška, PhD.
Porovnanie zvarových spojov polárnych plastov vyhotovených frikčným a infračerveným zváraním
May 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Polakovič
Optimalizácia parametrov plazmového zvárania nitrooxidačne upravených plechov
May 2012
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Špányi
Stanovenie deformácie tupých zvarových spojov s využitím 3D skenovania
May 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ján Urminský, PhD.
Analysis of weldments deformations by optical 3D scanning
May 2018Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ján Urminský, PhD.
Analýza deformácií zvarkov optickým 3D skenovaním
May 2017
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Ženiš
Modelovanie teplotných polí pri delení ocele kyslíkom s podporou experimentu
December 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress