Aug 14, 2020   7:49 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Identification number: 29145
University e-mail: lukas.sip [at] stuba.sk
 

     
     
Lesson          Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Revitalization area of Matador
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
akad. arch. Radomír Kopecký
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Revitalizácia areálu Matador
Summary:
Cieľom projektu diplomovej práce je návrh hotela v juhozápadnej časti Petržalky, v blízkosti areálu Matador. Lokalita má veľmi dobrú pozíciu v rámci napojenia na diaľničné úseky - smer Viedeň, Brno, Budapešť, Žilina. V okolí sa nachádza železničná stanica a známa výšková dominanta okolia Vienna Gate. Urbanistické riešenie bolo navrhnuté na základe požiadaviek územného plánu s ohľadom na hmotové tvarovanie tak, aby nedochádzalo k tieneniu jednotlivých budov a aby sa štruktúra začlenila do existujúceho územia, čím sa obnoví chátrajúce "hnedé územie" Petržalky. Funkcia objektu sa odvíjala z predchádzajúceho urbanistického riešenia celého areálu a analýz okolia. Vytvorením novej zóny má konferenčný hotel ideálne umiestnenie. Dopravné napojenie, vybavenosť, voľno časové aktivity v okolí a samotná výšková hmota, ktorá ponúka v najvyšších podlažiach zaujímavý výhľad na centrum mesta. To sa prejavilo aj na vzhľade objektu. Hotel disponuje tromi konferenčnými miestnosťami, a tromi rokovacími miestnosťami, hotelovou reštauráciou a samostatnou reštauráciou, ktorá by sa prenajímala pre akcie spojené s konferenciou. Netradičný tvar izieb a kaviareň na najvyššom podlaží sú charakteristickou črtou objektu.
Key words:
Tvarovanie, Výhľad, Hnedé územie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited