11. 7. 2020  7:18 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Identifikačné číslo: 29145
Univerzitný e-mail: lukas.sip [at] stuba.sk
 

     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Škola architektúry
Autor:
Pracovisko:
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Škola architektúry
Abstrakt:
Cieľom zadania bola rekonštrukcia existujúcej Fakulty architektúry STU a zároveň aj skúmanie možnosti radikálnej zmeny jej organizácie. Podľa výskumov, ktoré predchádzali samotnému návrhu (viď. seminár) je zrejmé, že okrem novej priestorovej organizácií potrebuje fakulta aj novú systémovú štruktúru. Ďalej sa potvrdilo, že sa prijíma nadmerný počet študentov, z ktorých sa len približne 70 % zapíše do prvého ročníka štúdia (výročné správy FA STU) a z toho iba dve tretiny absolventov zostáva pracovať v obore architektúry či stavebníctva. Ako hlavný význam tejto práce, môžeme považovať načatie témy, dôležitej hlavne pre študentov a absolventov, a to je ako sa najlepšie pripraviť do praxe.
Kľúčové slová:
výstavy, námestie, ateliér, otvorenosť, možnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene