11. 7. 2020  6:30 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Identifikačné číslo: 29145
Univerzitný e-mail: lukas.sip [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výučba     
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Školský klub
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Oponent:MArch Ing. arch. Roman Hajtmanek
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Školský klub
Abstrakt:
Predmetom záverečnej práce bolo vypracovanie architektonickej štúdie pre potreby územného konania a následné vyhotovenie výkresovej dokumentácie na úrovni projektu pre stavebné povolenie. Témou mojej práce bolo navrhnúť Školský klub na Svoradovej ulici v Bratislave, v mestskej časti Staré Mesto. Pozemok je súčasťou historického centra mesta, ktoré je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Objekt má slúžiť ako prieluka pre už existujúcu strednú a základnú školu s materskou, ktoré sa na riešenom pozemku nachádzajú a svojou funkciou má naplniť potreby viacerých vekových kategórii. Zámerom bolo ponúknuť novú funkčnú náplň existujúcim školám, zjednotiť ich a vytvoriť prostredie pre mimoškolské aktivity študentov. Objekt nahradil časť pôvodnej budovy dielní, ktoré tvorili súčasť strednej školy a svojou polohou striktne delil pozemok na dva samostatne fungujúce celky. Hlavnou ideou bolo prepojenie týchto dvoch dvorov – územie ZŠ a SŠ a ponúknuť hodnotnejšie priestory, ktoré by boli užívateľné ako pre jednu školu, tak aj pre druhú. Hmota objektu nemá konkurovať historickým objektom školy, ale je od nich jasne odlíšená. Navrhovaný novotvar dáva jasne najavo obdobie svojho vzniku a tak necháva vyniknúť historickým budovám školy.
Kľúčové slová:
Svoradova ulica, drevené konštrukcie, školský klub

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene