11. 7. 2020  6:47 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Identifikačné číslo: 29145
Univerzitný e-mail: lukas.sip [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Škola architektúry
Autor:
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Škola architektúry
Abstrakt:
Cieľom záverečnej diplomovej práce bol návrh objektu Školy architektúry, ktorý vychádza z existujúcej Fakulty architektúry Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Analýzy a porovnanie so zahraničnými trendami poukazujú na jej nedostatky, ktoré je nutné v návrhu eliminovať. Do lokalitného programu sú zapracované bežne požiadavky študenta ako primárneho užívateľa, s cieľom zlepšenia podmienok, vytvorenia optimálneho pracovného prostredia a modernizácie vzdelávania. Návrh nasleduje súčasné trendy a inovácie v architektúre a technológiách a zároveň spĺňa všetky požiadavky dané lokalitným programom, poukazuje na možné zmeny v spôsobe vzdelávania a optimalizuje kapacity. Škola architektúry navrhnutý v Mlynskej doline na pozemku Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave v blízkosti budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky sleduje stavebné čiary a svojím objemom zapadá do okolia vysokoškolských stavieb. V rámci šesťpodlažného objektu sú umiestnené priestory s ohľadom na hlavný cieľ práce – vytvorenia optimálneho pracovného prostredia a zabezpečenie flexibility objektu pre potrebné zmeny, ktoré prinesie budúci vývoj vzdelávania. Prostredníctvom textovej a výkresovej časti štúdie je vyobrazený vývoj filozofie, koncept tvaru, návrh urbanistického, funkčno-prevádzkového, ekologického, technického a materiálového riešenia objektu v podrobnosti prislúchajúcej mierke 1:200.
Kľúčové slová:
inovácia, udržateľnosť, škola architektúry, átrium, ateliér, flexibilita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene