11. 7. 2020  6:51 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Identifikačné číslo: 29145
Univerzitný e-mail: lukas.sip [at] stuba.sk
 

     
     
Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Pavilón hudby
Autor: Ing. arch. Margaréta Szarková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Pavilón hudby
Abstrakt:
Cieľom záverečnej bakalárskej práce na tému "Pavilón hudby" bolo navrhnutie objektu a vypracovanie výkresov v dvoch častiach. V prvej časti výkresy pre projekt stavby pre územné konanie, a v druhej projekt stavby pre stavebné rozhodnutie. V prvej časti vyriešené výkresy architektonickej štúdie sme v druhej časti postupne rozpracovali a prehĺbili do mierky 1:100, a niektoré časti do mierky 1:50 s príslušnými tabuľkami skladieb a stavebných výrobkov, ďalej sa rozpracovali niektoré dôležité detaily. Vypracovanie výkresovej časti dopĺňa sprievodná správa a podrobná technická správa. Pri spracovaní výkresov som sa orientovala normami STN a EN, aby výsledný návrh spĺňal novodobé požiadavky na komfortné, níkoenergetické, bezbariérové užívanie budovy. Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Štrkoveckom jazere. Navrhnutá budova je dvojposchodová s jednoduchým tvarom, ktorá komunikuje s okolím, s jazerom, s prírodnými prvkami a aj s ľuďmi. Zadaná kultúrna funkcia na danom mieste vyžaduje atraktívnu budovu s nadčasovým dizajnom, ktorá reprezentuje kultúrnu úroveň danej lokality, a zvyšuje atraktivitu okolia Štrkoveckého jazera.
Kľúčové slová:komunikácia s okolím, atraktivita, kultúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene