Dec 14, 2019   5:59 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Identification number: 2924
University e-mail: peter.kyrinovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Surveying (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Badžgoň
Geodetické činnosti pri kontrole pretvorenia mostného objektu
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Badžgoň
Určenie parametrov výškovej siete
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Barančík
Kontrola stability mosta využitím GNSS
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Barančová
Kontrola zvislosti stavebných objektov
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adam Beneš
The thematic map of the STU campus in Bratislava
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Bublavý
Kontrola geometrických parametrov obvodového plášťa výškovej budovy
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Bujňák
Určenie vodorovných posunov stavebného objektu
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Judita Csibová
Testovanie automatizovanej univerzálnej meracej stanice Leica
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Ďurková
Geodetický monitoring priemyselného objektu
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Ďurková
Kontrola geometrických parametrov oceľových konštrukcií
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Farkas
Určenie vzájomnej polohy neprístupných bodov
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondrej Gabčo
Kvalita vytýčenia polohy bodu technológiou GNSS
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Gáliková
Kalibrácia dvojosového snímača naklonenia Leica Nivel220
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Gáliková
Určenie parametrov mikrosiete v laboratórnych podmienkach
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Garai
Meranie zvislých posunov kostola sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici
July 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Gažúrová
Určenie vodorovných posunov stavebného objektu
June 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Gbelský
Testing of Leica NIVEL Tilt Sensors
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Harenčárová
Určenie parametrov miestnej geodetickej siete
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Hatala
Testovanie systému automatizovaného cielenia na stred odrazového hranola (ATR) z pohľadu určovania výšok
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Helienek
Analýza presnosti určenia polohy bodu technológiou GNSS v sieťach SKPOS a SMARTNET
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hlavina
Určenie geometrických parametrov testovacieho telesa v laboratórnych podmienkach
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Horváth
Project for measuring displacements and deformations of the stabilization embankment and Handlovka pipelines
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Chlupík
Automatizované spracovanie meraných údajov
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ľudovít Chovanec
Staking out the points with GNSS technology
May 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Igondová
Monitoring pretvorenia oceľovej konštrukcie mosta
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Monitorovanie dynamických pretvorení Mosta SNP cez Dunaj v Bratislave
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Testovanie digitálneho nivelačného prístroja Trimble DiNi 12
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kapolka
Testovanie digitálneho nivelačného prístroja
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Karásek
Automatizovaný monitoring stability oceľovej konštrukcie mosta
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július Köszaga
Určenie priestorovej vzdialenosti neprístupných pozorovaných bodov
June 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anton Kozáčik
Smerové a výškové riešenie osi komunikácie
May 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kršiak
Aplikácia digitálnych nivelačných prístrojov pri umelom osvetlení nivelačných lát
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Kučerová
Kontrola stability polohovej vytyčovacej siete tunela
May 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Laufík
Testovanie systému AutoLock univerzálnej meracej stanice Trimble S8
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Laufík
Testovanie systému automatizovaného cielenia univerzálnej meracej stanice
May 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Imrich Lipták, PhD.
Posúdenie stability povrchovej polohovej vytyčovacej siete tunela
May 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Norbert Magát
Určenie parametrov bodov výškovej siete
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Martvoňová
Určenie vodorovných posunov stavebného objektu
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Nemčík
Metóda prechodného stanoviska
June 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Nemec
Testovanie snímačov naklonenia
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Nemec
Účelová mapa vybraných objektov mosta Lafranconi cez Dunaj v Bratislave
May 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Novarová
Technická mapa obce
May 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Ondrišák
Testovanie digitálnych nivelačných prístrojov
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Paulik
Meranie zvislých posunov základov rotačnej pece
July 2008Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Laura Pénzešová
Specify the local geodetic network parameters
May 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Poláčková
Geodetický monitoring dynamických pretvorení technologického zariadenia
May 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Csaba Seres
Určenie priestorovej polohy pozorovaných bodov druhotného ostenia tunela
May 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslava Šimurková
Určenie geometrických parametrov testovacieho telesa
May 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Radoslav Šoltés
Analýza presnosti určenia polohy bodu metódou prechodného stanoviska
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Štellmach
Určenie geometrických parametrov testovacieho zariadenia
May 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eugen Štuller
Automated measurement of geometric parameters of a technological device
May 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eugen Štuller
Geodetický monitoring pretvorenia výškovej budovy
May 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Takáčová
Tvorba priestorového modelu stavebného objektu
May 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Tatarka
Vplyv intenzity osvetlenia na výsledky digitálnej nivelácie
May 2010Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Urbanová
Určenie parametrov výškovej vytyčovacej siete
May 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavel Vadina
Testovanie robotizovanej univerzálnej meracej stanice
May 2008Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Vailing
Meranie dynamických vlastností mosta Apollo v Bratislave
May 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Valach
Analýza presnosti určenia polohy bodu technológiou GNSS v sieťach SKPOS a SMARTNET
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Vandák
Zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Vlčáková
Určenie parametrov polohovej siete tunela
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Vlčáková
Využitie lowcost zariadení na navigáciu vo vnútorných priestoroch
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jaroslav Vlk
Účelová mapa areálu Centrálnych laboratórií SvF STU v Bratislave
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Žilinec
Určovanie zvislých posunov trigonometrickou niveláciou
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress