27. 1. 2020  15:59 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucia Horská, PhD.
Identifikační číslo: 29430
Univerzitní e-mail: qchatrnuchova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku Vývoj Martin, a.s., Martin
Autor: Ing. Marián Pekara
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Lucia Horská, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku Vývoj Martin, a.s., Martin
Abstrakt:PEKARA, Marián: Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku VÝVOJ Martin, a.s., Martin. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality - Školiteľ: Ing. Lucia Chatrnúchová - Trnava: MtF STU, 2010. 51 s. Kľúčové slová : EAN, skladovanie, zásoby, riadenie zásob, ABC analýza Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať súčasný stav skladovacej logistiky v podniku VÝVOJ Martin, a.s. a navrhnúť opatrenia pre zefektívnenie skladovacej logistiky v podniku. Práca sa skladá zo štyroch častí. Prvá časť je venovaná teoretickým poznatkom z oblasti logistiky. Popisuje vznik a vývoj logistiky, ciele logistiky, zásoby a ich funkcie, riadenie zásob a ukazovatele riadenia zásob. Druhá časť popisuje spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. a ich výrobný program. Analýza popisuje súčasný stav skladovacej logistiky v spoločnosti. Tretia časť sa zaoberá návrhom zavedenia EAN kódov a výsledkom ABC analýzy skladových zásob spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s. Zhodnotenie popisuje prínos návrhov zo zavedenia EAN a odpredaja neobrátkových zásob.
Klíčová slova:ABC analýza, EAN, skladovanie, zásoby, riadenie zásob

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - závěrečná práce byla vytvořena na základě smlouvy s jiným komerčním subjektem.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně