Jan 19, 2020   4:28 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Horská, PhD.
Identification number: 29430
University e-mail: qchatrnuchova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for improvement store logistics in the company VÝVOJ Martin, a.s, Martin
Written by (author): Ing. Marián Pekara
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Horská, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku Vývoj Martin, a.s., Martin
Summary:PEKARA, Marián: Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku VÝVOJ Martin, a.s., Martin. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality - Školiteľ: Ing. Lucia Chatrnúchová - Trnava: MtF STU, 2010. 51 s. Kľúčové slová : EAN, skladovanie, zásoby, riadenie zásob, ABC analýza Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať súčasný stav skladovacej logistiky v podniku VÝVOJ Martin, a.s. a navrhnúť opatrenia pre zefektívnenie skladovacej logistiky v podniku. Práca sa skladá zo štyroch častí. Prvá časť je venovaná teoretickým poznatkom z oblasti logistiky. Popisuje vznik a vývoj logistiky, ciele logistiky, zásoby a ich funkcie, riadenie zásob a ukazovatele riadenia zásob. Druhá časť popisuje spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. a ich výrobný program. Analýza popisuje súčasný stav skladovacej logistiky v spoločnosti. Tretia časť sa zaoberá návrhom zavedenia EAN kódov a výsledkom ABC analýzy skladových zásob spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s. Zhodnotenie popisuje prínos návrhov zo zavedenia EAN a odpredaja neobrátkových zásob.
Key words:ABC analýza, EAN, skladovanie, zásoby, riadenie zásob

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited