11. 12. 2019  15:39 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Horská, PhD.
Identifikačné číslo: 29430
Univerzitný e-mail: qchatrnuchova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v ŽOS Trnava, a.s.
Autor: Ing. Veronika Chrvalová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Horská, PhD.
Oponent:Ing. Roman Glozmek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v ŽOS Trnava, a.s.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je objasniť problematiku adaptácie zamestnancov z teoretického a praktického hľadiska a navrhnúť opatrenia na zdokonalenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch hlavných častí. Prvá časť poskytuje prehľad základných pojmov súvisiacich s riadením ľudských zdrojov a s adaptáciou, objasňuje proces adaptácie a obsahuje charakteristiku adaptačného programu novoprijatých zamestnancov. Druhá časť bakalárskej práce je zameraná na predstavenie spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. a na analýzu súčasného stavu adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v spoločnosti pomocou dotazníkového prieskumu. V tretej časti práce sú navrhnuté opatrenia na zdokonalenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov a štvrtá časť obsahuje zhodnotenie prínosov navrhovaných opatrení.
Kľúčové slová:ľudské zdroje, adaptácia, adaptačný proces, adaptačný program

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene