15. 12. 2019  12:33 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Horská, PhD.
Identifikačné číslo: 29430
Univerzitný e-mail: qchatrnuchova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie vzdelávacieho štandardu v podniku ZVS holding, a.s.
Autor: Bc. Alžbeta Talašová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Horská, PhD.
Oponent:Ing. Petra Marková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie vzdelávacieho štandardu v podniku ZVS holding, a.s.
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce je návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania, a to na základe teoretických vedomostí aj predchádzajúcej analýzy vzdelávacích aktivít v podniku. Teoretická časť je venovaná oboznámeniu s problematikou vzdelávania, spôsobov vzdelávania zamestnancov a úlohe personálneho manažmentu v podnikovom vzdelávaní. V praktickej časti je na základe dostupných materiálov a dotazníka analyzovaná súčasná úroveň vzdelávania v ZVS holding, a.s. a navrhnuté príslušné opatrenia.
Kľúčové slová:zamestnanci, podnik, vzdelávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene