24. 1. 2020  11:53 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Božik, PhD.
Identifikační číslo: 2969
Univerzitní e-mail: qbozikm [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Orgány     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva
Autor: Ing. Miroslav Božik, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva
Abstrakt:Táto práca sa venuje modelovaniu kontajnera na prepravu vyhoreného jadrového paliva ako tepelnej dynamickej sústavy. Na základe modelu je získaný časový priebeh teploty povrchu kontajnera v závislosti od výkonových pomerov. Je navrhnutý spôsob získania potrebných parametrov kontajnera pomocou kalibračných meraní na kontajneri, ktorý je vyhrievaný známym výkonom. Taktiež je navrhnutý spôsob merania teplôt na plášti kontajnera. Získaný matematický model je použitý na návrh metodiky, pomocou ktorej je možné stanoviť zostatkový výkon vyhoreného jadrového paliva prepravovaného v kontajneri. Metodika umožňuje rýchly odhad zostatkového výkonu na základe priebehu teplôt v prvých hodinách po zavedení paliva a presné stanovenie zostatkového výkonu po ustálení teplôt. Predkladaná metodika je pre danú oblasť principiálne nová a môže sa stať alternatívou k doteraz jedinej celosvetovo používanej metodike založenej na jadrovo-fyzikálnych výpočtoch.
Klíčová slova:Matematický model, Transportný kontajner, Metodiky

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 2 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně