Jul 24, 2019   2:50 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Identification number: 297
University e-mail: qvalasek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Plan of heating water by solar systems in flat-building
Written by (author): Ing. Marek Béress
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent:Ing. Ján Ťavoda
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zariadenia na prípravu teplej vody v bytovom dome pomocou slnečnej energie
Summary:Diplomová práca sa zaoberá témou využívania energie slnečného žiarenia na prípravu teplej vody v bytovom dome. Obsah práce je v úvode zameraný na súčasný stav využívania obnoviteľných zdrojov energie, obzvlášť slnečnej, v Európskej únii a na Slovensku. Autor práce pojednáva o teórii dostupnosti slnečného žiarenia a o klimatických údajoch Slovenska pre návrh slnečných energetických systémov pre ohrev teplej vody v bytovom dome. Cieľom práce je návrh zariadenia na prípravu teplej vody pomocou slnečnej energie v bytovom dome, ktorý sa nachádza v Bratislave.
Key words:SOLARNY KOLEKTOR, PRIPRAVA TEPLEJ VODY, ZASOBNIK


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited