Jul 19, 2019   2:06 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Identification number: 297
University e-mail: qvalasek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The suggestion (judgement) of heating and preparation of hot water in an apartment block and an energetic evaluation of suggested system
Written by (author): Ing. Alexandra Králová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Nagy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome a energetické hodnotenie navrhnutých systémov
Summary:Úlohou diplomovej práce je posúdiť vykurovanie a prípravu teplej vody v bytovom dome z energetického hľadiska. Na základe charakteristiky objektu týkajúcej sa stavebno -- konštrukčného riešenia boli vyhotovené tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a následne určená potreba tepla na vykurovanie. Ďalej bola vypočítaná celková potreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody, primárna energia, ako aj emisie CO2. Výsledkom je zatriedenie bytového domu do triedy energetickej spotreby. Výpočty, ktoré boli prevedené podľa normových požiadaviek boli porovnané aj s programom na vyhodnotenie triedy energetickej spotreby. Celý projekt je riešený v súlade s platnými normami.
Key words:voda, certifikát, vykurovanie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited