Jul 20, 2019   6:32 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Identification number: 297
University e-mail: qvalasek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Projektion for a gas boiler and hot water with the support of solar energy in an apartment house
Written by (author): Ing. Peter Dalecký
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Nagy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh plynovej kotolne a prípravy teplej vody s podporou slnečnej energie v bytovom dome
Summary:V súčasnosti, kedy sa čoraz častejšie hovorí o obnoviteľných zdrojoch energie a kladie sa ekologický a ekonomický dôraz na využívanie energií, som sa rozhodol vypracovať túto diplomovú prácu. Neustále zvyšovanie cien energií núti ľudí sa odpájať od centrálnych zdrojov energií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Dodávka teplej vody predstavuje taktiež veľkú časť finančných nákladov na energiu a to sa dá podstatne znížiť využitím solárnej energie. Základom obnoviteľných zdrojov energie je slnečné žiarenie (biomasa, veterná, vodná a slnečná energia). Tieto obnoviteľné zdroje energie sú schopné úplne nahradiť súčasnú potrebu energií. Sú ekologické a neznečisťujú životné prostredie našej planéty. V mojej diplomovej práci sa venujem návrhu plynovej kotolne a príprave teplej vody s podporou slnečnej energie v bytovom dome. Návrhy sú realizované podľa platných noriem, odbornej literatúry a firemných podkladov.
Key words:kotolne, plynovej, Návrh

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited