Jul 14, 2020   6:32 a.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts
     
          Final thesis
     
          Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Babušek
Optimalizácia parametrov pri rezaní spekaných karbidov technológiou WEDM
May 2015Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Báťa
Vytvorenie aplikačného rozhrania pre vybraný CAD softvér
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bielko
Progresívne hrubovacie stratégie v CAM systémoch
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. András Bugár
Proposal of a clamping device for a multi-axis machining center
April 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Cák
Parametrické programovanie v riadiacom systéme Heidenhain iTNC 530
May 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is submittedBTWritten by (author): Marcel Cíbik
Comparison of the CAM strategies for complex surface milling
May 2020Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Filip Dian
Design of the tool for bearing pressing into the bicycle frames
May 2020
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Ďurina
Edge Preparation of Cutting Tools and its impact on cutting forces during milling
April 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ondrej Frnčík
Vplyv parametrov generátora na stabilitu procesu WEDM
May 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Gál
Programovanie voľných kontúr v riadiacom systéme Heidenhain
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Guzlej
Vplyv parametrov generátora na kvalitu obrobenej plochy pri WEDM
May 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Híreš
Netradičné spôsoby výroby ozubených kolies
May 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Tomáš Hruška
Vybrané vlastnosti zložitých tvarových plôch modelovaných v CAD softvéroch
May 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Chovanec
Návrh výroby súčiastky v podmienkach firmy JAMP Svorada s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Kadlec
Design and construction of a three-axis cnc milling machine
May 2019
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Kormúth
Navrhovanie technologických postupov s využitím počítačovej podpory v oblasti technológie tvárnenia
May 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Krajčík
Vplyv parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Králus
Design and production representative parts for the subject Computer Aided Design and Manufacturing Studio II
April 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Kubáň
Design and production of the mountain bikea rear suspension
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Peter Kučiak
Makrá v softvéri Powermill
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Michal Kutej
Creating macros
May 2020Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Lesník
Vŕtacie cykly v PowerMILL
May 2013Displaying the final thesis
23.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Andrej Letko
Finishing of complex shaped parts
May 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Martinec
Možnosti CAM systému FeatureCAM v oblasti 5 osového frézovania
May 2015
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Molnár
Frézovacie cykly v riadiacom systéme Heidenhain
May 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dávid Nguyen
Comparison of parameter programming and SL cycle capabilities in the Heidenhain iTNC530
May 2018
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Ondriska
Návrh technologického postupu výroby tvarovo zložitého komponentu v podmienkach firmy INAT s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Pätoprstý
Design and production of components for the scooter prototype using CA Technologies
April 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Pätoprstý
Možnosti ručného 5 - osového programovania v riadiacom systéme Heidenhain iTNC 530
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Poništ
Vplyv druhu upnutia na opotrebovanie nástroja
May 2015Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Príbela
Modelovanie a využitie upínacích prípravkov v CAM systémoch
May 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Riška
3D animácia modelu čelnej stopkovej frézy a jej geometrie
June 2012
Displaying the final thesis
33.Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Dávid Skladaný
Design of construction and manufacturing technology of tool holder
April 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Strečanský
Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310
May 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Šatka
Improving the efficiency of the 3D milling process of press tools at Matador Tools, s.r.o.
April 2018
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Róbert Ševčík
Súčasné trendy využitia umelej inteligencie pri automatizovanom navrhovaní technologických postupov
May 2014
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jakub Šilhár
Charakteristické znaky modelovaných plôch v CAD softvéroch
June 2012Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Tomášik
Možnosti výroby a obnovy rezných vlastností frézovacích nástrojov
May 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Tomášik
Návrh a výroba reprezentatívnej súčiastky 5 - osovým obrábaním
May 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Tóth
Metódy chladenia a mazania pri obrábaní
May 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Juraj Trnka
Online databáza rezných nástrojov
May 2017
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Juraj Vrlák
Online databáza nástrojov
May 2015
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rudolf Zaujec, PhD.
NC verifikačné softvéry
June 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Zubáň
Proposal to improve the technological process of component production in conditions of TFM Slovakia s.r.o.
May 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress