Oct 22, 2019   9:08 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of generator´s parameters on the stability of WEDM process
Written by (author): Ing. Ondrej Frnčík
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv parametrov generátora na stabilitu procesu WEDM
Summary:Diplomová práca je zameraná na vplyv parametrov generátora na stabilitu procesu WEDM, ktorá je vyjadrená časovou dĺžkou rezania po pretrhnutie drôtovej elektródy. Táto práca poskytuje aktuálny prehľad odborných článkov, zaoberajúcich sa príčinami pretrhávania drôtovej elektródy s možnosťami kontroly a regulácie procesu. Taktiež pojednáva o princípe procesu elektroerozívneho rezania, podáva základné informácie o používaných generátoroch a vplyve rôznych parametrov generátora na rezný proces, špeciálne potom na intenzitu úberu materiálu, ktorá je pre proces dôležitá. V rámci diplomovej práce je navrhnutá a vyhodnotená experimentálna časť, ktorej cieľom je analyzovať vplyv vstupných procesných parametrov rezania na pretrhávanie drôtovej elektródy prostredníctvom štatistickej analýzy.
Key words:WEDM, stabilita, pretrhnutie drôtu, parametre generátora, MRR

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited