Oct 20, 2019   7:05 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimization of the parameters for cutting cemented carbides by WEDM technology
Written by (author): Ing. Róbert Babušek
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia parametrov pri rezaní spekaných karbidov technológiou WEDM
Summary:BABUŠEK, Róbert: Optimalizácia parametrov pri rezaní spekaných karbidov technológiou WEDM. [Diplomová práca] - Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav Výrobných technológií.- Vedúci práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD. -- Trnava. STU MTF, 2014. 83 s. Cieľom diplomovej práce bolo nájsť optimálne hodnoty nastavenia parametrov generátora pri rezaní spekaného karbidu s ohľadom na intenzitu úberu materiálu. K tomu bolo potrebné objasniť fyzikálnu podstatu procesu, ako aj zozbierať čo najviac dostupných informácií o vplyvoch rôznych nastavení parametrov generátora na proces WEDM rezania. Ťažiskom práce je experimentálna časť, v ktorej sa najskôr zisťujú podmienky pre stabilné rezanie spekaného karbidu. Následne sa vykonaním finálneho experimentu analyzuje vplyv parametrov na intenzitu úberu materiálu a porovnáva sa s údajmi uvedenými v odbornej literatúre.
Key words:WEDM, elektrická erózia, intenzita úberu materiálu, dielektrikum, spekaný karbid

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited