May 24, 2019   8:59 p.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of clamping to tool wear.
Written by (author): Ing. Martin Poništ
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Eva Buranská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv druhu upnutia na opotrebovanie nástroja
Summary:V prvej kapitole sa rieši problém upínania stopkových nástrojov pri frézovaní. Druhá kapitola je venovaná opotrebovaniu nástroja a mechanizmami vzniku opotrebovania. Tretia kapitola sa zaoberá plánovaním experimentu použitými strojmi, nástrojmi, obrobkom, prípravkami a vyhodnotením. V experimente boli použité nasledovné upínače: klieštinový, tepelný a dva hydro upínače. Použitý nástroj - 3-zubá fréza so spekaného karbidu. Meral sa čas, kedy dosiahne nástroj zvolené kritérium otupenia a na základe nameraných hodnôt sa štvrtá kapitola zaoberá vyhodnotením experimentu.
Key words:upnutie nástroja, trvanlivosť rezného nastroja, frézovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited