Oct 18, 2019   9:13 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of the parameters of generator on quality of machined surface by using WEDM
Written by (author): Ing. Ján Guzlej
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:prof. Ing. Anna Mičietová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv parametrov generátora na kvalitu obrobenej plochy pri WEDM
Summary:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv vybraných parametrov generátora na kvalitu obrobenej plochy pri elektroerozívnom rezaní drôtom. Obsahom práce je stručná charakteristika elektroerozívneho rezania drôtom, rozdelenie generátorov, teoretický súhrn a poznatky o vplyve jednotlivých parametrov generátora ako aj realizovaný samotný experiment. Záverečná časť diplomovej práce sa zaoberá celkovým grafickým a slovným vyhodnotením nameraných výsledkov z predchádzajúceho experimentu Taguchiho metódou ortogonálnych matíc za pomoci programu Minitab 17.
Key words:WEDM, generátor, drsnosť povrchu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited