May 25, 2019   10:54 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Milling cycles in the control system Heidenhain
Written by (author): Ing. Tomáš Molnár
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Júlia Hricová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Frézovacie cykly v riadiacom systéme Heidenhain
Summary:MOLNÁR, Tomáš: Frézovacie cykly v riadiacom systéme Heidenhain. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav výrobných technológií; Vedúci práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD., Trnava: MTF STU, 2015, 45 s. Bakalárska práca je zameraná na návrh a realizáciu súčiastky s využitím frézovacích cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC 530. Práca pozostáva z troch častí. V prvej časti sú popísané v súčasnosti najpoužívanejšie riadiace systémy CNC obrábacích strojov pre frézovanie. Druhá časť sa zaoberá popisom frézovacích cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC 530. Tretia časť práce predstavuje praktickú časť bakalárskej práce, a to návrh a realizáciu súčiastky s využitom frézovacích cyklov. Cieľom práce bolo navrhnúť a následne zrealizovať výrobu súčiastky použitím frézovacích cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC 530.
Key words:frézovacie cykly, CNC stroj, Heidenhain iTNC 530, CNC riadiace systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited