18. 11. 2019  15:59 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identifikační číslo: 30333
Univerzitní e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310
Autor: Ing. Dávid Strečanský
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Oponent:Ing. Martina Kusá, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310
Abstrakt:STREČANSKÝ, Dávid: Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310 [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií - Vedúci bakalárskej práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD. - Trnava: MtF STU, 2017, počet strán 63. Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť upínací systém obrobkov pre elektroerozívnu drôtovú rezačku Charmilles Robofil 310. Táto práca má za úlohu navrhnúť efektívne a bezpečné upínanie obrobkov pre zjednodušenie práce na vyššie spomínanom stroji. Začiatok bakalárskej práce patrí úvodu do problematiky elektroerozívneho obrábania a základným prehľadom upínacích systémov. V ďalšej časti práce sa zameriavame na návrh samotného upínacieho zariadenia. Tento návrh spĺňa všetky podmienky pre efektívnu prácu so strojom. V záverečnej časti práce sme vypracovali technologický postup výroby vybraných komponentov upínacieho systému.
Klíčová slova:rezanie, upínací systém, elektroerozívne, obrobok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně