6. 12. 2019  23:31 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identifikačné číslo: 30333
Univerzitný e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310
Autor: Ing. Dávid Strečanský
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Oponent:Ing. Martina Kusá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310
Abstrakt:STREČANSKÝ, Dávid: Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310 [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií - Vedúci bakalárskej práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD. - Trnava: MtF STU, 2017, počet strán 63. Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť upínací systém obrobkov pre elektroerozívnu drôtovú rezačku Charmilles Robofil 310. Táto práca má za úlohu navrhnúť efektívne a bezpečné upínanie obrobkov pre zjednodušenie práce na vyššie spomínanom stroji. Začiatok bakalárskej práce patrí úvodu do problematiky elektroerozívneho obrábania a základným prehľadom upínacích systémov. V ďalšej časti práce sa zameriavame na návrh samotného upínacieho zariadenia. Tento návrh spĺňa všetky podmienky pre efektívnu prácu so strojom. V záverečnej časti práce sme vypracovali technologický postup výroby vybraných komponentov upínacieho systému.
Kľúčové slová:rezanie, upínací systém, elektroerozívne, obrobok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene