27. 6. 2019  4:23 Ladislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identifikačné číslo: 30333
Univerzitný e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba reprezentatívnej súčiastky 5 - osovým obrábaním
Autor: Ing. Tomáš Tomášik
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Oponent:Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba reprezentatívnej súčiastky 5 - osovým obrábaním
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou reprezentatívnej súčiastky. Cieľom tejto práce je návrh a výroba reprezentatívnej súčiastky 5 - osovým obrábaním. Teoretická časť obsahuje prehľad o súčasných trendoch v rámci 5 - osového obrábania, výrobu tvarovo zložitých súčiastok, charakteristiku CAM systémov a CNC strojov využívaných pre 5 - osové frézovanie. Druhá časť sa zaoberá návrhom reprezentatívnej súčiastky a jeho postupom modelovania v CAD systémoch. Značná časť práce sa zaoberá návrhom technologického postupu výroby v softvéri PowerMILL a použitými výrobnými stratégiami. Výstupná časť sa zameriava na realizáciu výroby navrhnutej súčiastky v priestoroch Centra excelentnosti 5 - osového obrábania.
Kľúčové slová:5 - osové obrábanie, tvarová súčiastka, CAM, CNC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene