May 24, 2019   12:49 p.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Progressive roughing strategyies in CAM systems
Written by (author): Ing. Tomáš Bielko
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Progresívne hrubovacie stratégie v CAM systémoch
Summary:Bakalárska práca je zameraná na analýzu progresívnych hrubovacích stratégií (napr. Vortex), zhodnotenie ich výhod a nevýhod a porovnanie so súčasnými známymi hrubovacími stratégiami. Ďalej práca obsahuje spracovanie problematiky CAM systémov, všeobecné charakterizovanie teórie o stratégiách obrábania, kde sú konkrétnejšie analyzované stratégie hrubovania a dokončovania. Ďalej sú analyzované niektoré s najznámejších progresívnych hrubovacích stratégií. Potom postup vytvorenia 3D modelu (loga školy MTF STU), na ktorom je vykonané porovnanie konvenčnej hrubovacej stratégie a stratégie Vortex. A nakoniec je zhotovený reálny model loga.
Key words:stratégia obrábania, stratégia hrubovania, hrubovanie, Vortex, CAM, frézovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited