Oct 17, 2019   10:14 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of Machining Parameters on Deformation of Thin-Walled Component
Written by (author): Ing. Lukáš Krajčík
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok
Summary:Diplomová práca sa zaoberá skúmaním vplyvu parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok. Konkrétne vplyvu rôzneho uhla rozstupu zubov nástroja pri rôznych rezných rýchlostiach. Práca je rozdelená do 4 kapitol. V prvej kapitole je definované čo je to tenkostenná súčiastka, doskový prvok a jeho zaťaženie. Sú popísané najčastejšie tvary a aplikácie tenkostenných súčiastok v praxi. Druhá kapitola je zameraná na možnosti eliminácie deformácii pri obrábaní tenkostenných súčiastok, základné spôsoby odoberania materiálov, využívané nástroje so špeciálnou geometriou. Opísané sú nástroje s odľahčením, nepravidelným uhlom rozstupu zubov a prispôsobenie výšky skrutkovice hĺbke rezu. Aplikovalo sa súbežné a vysokorýchlostné frézovanie. Popísaný je vznik chvenia, medzná krivka stability a súčasný stav v problematike obrábania tenkostenných súčiastok v zahraničí aj v Slovenskej republike. Tretia kapitola sa zaoberá samotným návrhom a prípravou experimentu. Sú zadefinované ciele diplomovej práce: porovnanie deformácie súčiastok a kvality obrobeného povrchu, návrh geometrie nástroja, tenkostennej súčiastky a stratégie pre obrábanie. Štvrtá a posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie vplyvu uhla rozstupu zubov nástroja pri rôznych rezných rýchlostiach na deformáciu tenkostennej súčiastky a na kvalitu povrchu obrobenej plochy.
Key words:stratégia frézovania, tenkostenná súčiastka, frézovanie, vysokorýchlostné obrábanie, deformácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited