16. 6. 2019  5:26 Blanka
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identifikační číslo: 30333
Univerzitní e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok
Autor: Ing. Lukáš Krajčík
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá skúmaním vplyvu parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok. Konkrétne vplyvu rôzneho uhla rozstupu zubov nástroja pri rôznych rezných rýchlostiach. Práca je rozdelená do 4 kapitol. V prvej kapitole je definované čo je to tenkostenná súčiastka, doskový prvok a jeho zaťaženie. Sú popísané najčastejšie tvary a aplikácie tenkostenných súčiastok v praxi. Druhá kapitola je zameraná na možnosti eliminácie deformácii pri obrábaní tenkostenných súčiastok, základné spôsoby odoberania materiálov, využívané nástroje so špeciálnou geometriou. Opísané sú nástroje s odľahčením, nepravidelným uhlom rozstupu zubov a prispôsobenie výšky skrutkovice hĺbke rezu. Aplikovalo sa súbežné a vysokorýchlostné frézovanie. Popísaný je vznik chvenia, medzná krivka stability a súčasný stav v problematike obrábania tenkostenných súčiastok v zahraničí aj v Slovenskej republike. Tretia kapitola sa zaoberá samotným návrhom a prípravou experimentu. Sú zadefinované ciele diplomovej práce: porovnanie deformácie súčiastok a kvality obrobeného povrchu, návrh geometrie nástroja, tenkostennej súčiastky a stratégie pre obrábanie. Štvrtá a posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie vplyvu uhla rozstupu zubov nástroja pri rôznych rezných rýchlostiach na deformáciu tenkostennej súčiastky a na kvalitu povrchu obrobenej plochy.
Klíčová slova:stratégia frézovania, tenkostenná súčiastka, frézovanie, vysokorýchlostné obrábanie, deformácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně