17. 6. 2019  11:41 Adolf
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identifikačné číslo: 30333
Univerzitný e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok
Autor: Ing. Lukáš Krajčík
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá skúmaním vplyvu parametrov obrábania na deformáciu tenkostenných súčiastok. Konkrétne vplyvu rôzneho uhla rozstupu zubov nástroja pri rôznych rezných rýchlostiach. Práca je rozdelená do 4 kapitol. V prvej kapitole je definované čo je to tenkostenná súčiastka, doskový prvok a jeho zaťaženie. Sú popísané najčastejšie tvary a aplikácie tenkostenných súčiastok v praxi. Druhá kapitola je zameraná na možnosti eliminácie deformácii pri obrábaní tenkostenných súčiastok, základné spôsoby odoberania materiálov, využívané nástroje so špeciálnou geometriou. Opísané sú nástroje s odľahčením, nepravidelným uhlom rozstupu zubov a prispôsobenie výšky skrutkovice hĺbke rezu. Aplikovalo sa súbežné a vysokorýchlostné frézovanie. Popísaný je vznik chvenia, medzná krivka stability a súčasný stav v problematike obrábania tenkostenných súčiastok v zahraničí aj v Slovenskej republike. Tretia kapitola sa zaoberá samotným návrhom a prípravou experimentu. Sú zadefinované ciele diplomovej práce: porovnanie deformácie súčiastok a kvality obrobeného povrchu, návrh geometrie nástroja, tenkostennej súčiastky a stratégie pre obrábanie. Štvrtá a posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie vplyvu uhla rozstupu zubov nástroja pri rôznych rezných rýchlostiach na deformáciu tenkostennej súčiastky a na kvalitu povrchu obrobenej plochy.
Kľúčové slová:stratégia frézovania, tenkostenná súčiastka, frézovanie, vysokorýchlostné obrábanie, deformácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene