May 26, 2019   1:33 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of parameter programming and SL cycle capabilities in the Heidenhain iTNC530
Written by (author): Bc. Dávid Nguyen
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie možností parametrického programovania a SL cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť program s využitím SL cyklov a parametrického programovania v riadiacom systéme Heidenhain iTNC 530 na výrobu reprezentatívnych súčiastok, ktorý by slúžil na vysvetlenie princípu využívania týchto funkcií a taktiež by bol použitý ako študijný materiál pre študentov. Práca je zložená z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú uvedené základné informácie o CNC zariadeniach a CNC riadiacich systémoch. V praktickej časti je opísaný postup návrhu súčiastok, tvorba NC kódu a nakoniec samotná výroba súčiastok.
Key words:parametrické programovanie, CNC, Heidenhain iTNC530, SL cykly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited