Oct 21, 2019   3:17 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Improving the efficiency of the 3D milling process of die casting molds at Matador Tools, s.r.o.
Written by (author): Ing. Daniel Šatka
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvýšenie efektivity procesu 3D frézovania odliatkov lisovacích nástrojov v spoločnosti Matador Tools, s.r.o.
Summary:Cieľom diplomovej práce je posúdenie efektivity procesu 3D frézovania hrubovacích operácií s toroidnou frézou s kruhovými reznými doštičkami a procesu 3D frézovania hrubovacích operácií s rovinnou frézou so štvorcovými reznými doštičkami v spoločnosti Matador Tools, s.r.o. v Dubnici nad Váhom. V teoretickej časti sú vysvetlené základné informácie o procese vývojovo–návrhovej etapy a výrobnej etapy lisovacieho nástroja, určeného pre výrobu dielu karosérie automobilu. V nosnej časti diplomovej práce je opísaný proces frézovania hrubovacích operácií odliatku komponentu lisovacieho nástroja s toroidnou frézou a proces frézovania hrubovacích operácií odliatku komponentu lisovacieho nástroja s rovinnou frézou. Cieľ práce je splnený v plnom rozsahu. Výsledkom práce je posúdenie efektivity jednotlivých procesov frézovania. Proces frézovania hrubovacích operácií s toroidnými frézami s kruhovými reznými doštičkami je efektívnejší, vzhľadom na kratší čas frézovania, menší počet použitých, resp. spotrebovaných rezných doštičiek a z toho vyplývajúce menšie výrobné náklady.
Key words:lisovací nástroj, efektivita, frézovanie, fréza, rezné doštičky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited