May 25, 2019   9:44 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and construction of a three-axis cnc milling machine
Written by (author): Juraj Kadlec
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis is in progress


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a zostrojenie trojosového CNC frézovacieho stroja
Summary:KADLEC, Juraj: Návrh a zostrojenie trojosového CNC frézovacieho stroja, [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. – Školiteľ: Ing. Vladimír Šimna, Phd. – Trnava: MTF STU, 2019, 45 s. Cieľom bakalárskej práce je spracovať návrh trojosového CNC frézovacieho stroja v CAD softvéri, navrhnúť postup výroby súčiastok a následne uskutočniť montáž stroja podľa výkresovej dokumentácie. Práca sa delí na tri kapitoly, kde v prvej kapitole bol vypracovaný prehľad problematiky stavby a riadenia CNC obrábacích strojov. Následne prechádzame ku kapilole návrhu jednotlivých komponentov a častí stroja za použitia CAD systému Solid Edge ST10. Po dokončení návrhu boli súčiastky odoslané do výroby alebo zhotovené svojpomocne. Pre súčiastky vyhotovené frézovaním bol vytvorený NC kód s podporou programu Powermill 2019. Následne spracovaný postprocessorom pre frézovací stroj DMG HSC 105 Linear na ktorom sa dané súčiastky aj vyrobili. V závere práce je opísaná montáž navrhnutého CNC stroja.
Key words:CNC frézovačka, návrh, frézovanie, technologický postup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited