Oct 20, 2019   6:18 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and manufacturing of mountain bike rear suspension component
Written by (author): Ing. Lukáš Kubáň
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Vopát, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a výroba časti zadného odpruženia horského bicykla
Summary:Cieľom záverečnej práce je návrh vahadla a jeho výroba. Vahadlo je súčasťou zadného odpruženia horského bicykla. Nový návrh má predstavovať plne funkčnú náhradu za pôvodné vahadlo, u ktorého došlo k porušeniu. Pri dizajnovaní nového vahadla bol kladený dôraz na výrazné zvýšenie pevnosti a minimálny nárast hmotnosti. K dosiahnutiu týchto požiadaviek bola využitá pevnostná MKP analýza a topologická optimalizácia. Počítačové modely komponentov potrebných k vytvoreniu simulácie boli obstarané reverzným inžinierstvom. Záverečná časť venujúca sa výrobe vahadla sa však nestihla zrealizovať a ostala len pri návrhu technologického postupu výroby v CAD/CAM softvéri pre 5 - osové frézovanie.
Key words:vahadlo, odpruženie, reverzné inžinierstvo, 3D digitalizácia, MKP analýza, topologická optimalizácia, CAD design, Siemens NX, CAD/CAM, PowerMILL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited