Oct 17, 2019   10:17 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of the tool for bearing pressing into the bicycle frames
Written by (author): Filip Dian
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Matej Bračík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklov
Summary:DIAN, Filip: Návrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklov [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav výrobných technológií; Vedúci práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD., Trnava: MTF STU, 2019. Bakalárska práca je zameraná na návrh a výrobu súčiastky s použitím CAD/CAM softvérov. Práca pozostáva z troch častí. V prvej časti sú opísané prípravky používané v bežnej praxi, základné pojmy montáže a využitie CAD/CAM softvérov pri návrhu prípravku. Druhá časť sa zaoberá modelovaním lisovacieho prípravku. Tretia časť práce zahrnuje technologický postup výroby súčiastky. Cieľom práce bolo navrhnúť a vytvoriť technologický postup výroby súčiastky pre lisovací prípravok.
Key words:prípravok, CAM, montáž, CAD

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited