Oct 19, 2019   2:21 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Edge Preparation of Cutting Tools and its impact on cutting forces during milling
Written by (author): Ing. Michal Ďurina
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na rezné sily pri frézovaní
Summary:Cieľom diplomovej práce je zistiť ako vplýva úprava reznej hrany nástrojov na rezné sily pri frézovaní. V teoretickom rozbore sa práca zaoberá základnými pojmami z oblasti rezných nástrojov, geometrie reznej hrany, úpravy reznej hrany nástroja a rezných síl. V prvej kapitole sú zhrnuté najbežnejšie metódy rektifikácie používané na úpravu reznej hrany. Druhá kapitola práce popisuje rezné sily, miesta ich vzniku v procese obrábania a spôsoby akým ich meriame. V praktickej časti práce v tretej kapitole je popísaný postup prípravy a priebeh experimentu, v ktorom sme merali a pozorovali priebeh rezných síl pri frézach s rozdielnym polomerom zaoblenia reznej hrany. Záverečná časť práce hodnotí výsledky merania rezných síl. Diplomová práca by mohla slúžiť ako podklad pre ďalší výskum v oblasti skúmania rezných síl pri technológií frézovania.
Key words:rektifikácia reznej hrany, rezné sily, trvanlivosť nástroja

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited