Oct 22, 2019   8:35 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:NC verification software
Written by (author): Ing. Rudolf Zaujec, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:NC verifikačné softvéry
Summary:ZAUJEC, Rudolf: NC Verifikačné softvéry [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta; Ústav výrobných technológií. Školiteľ: Ing. Vladimír Šimna - Trnava: MTF STU, 2012. Počet strán: 46 Bakalárska práca je zameraná na podrobný teoretický rozklad simulačných procesov obrábania, NC verifíkácii a verifikačných softvérov. Prvý bod sa zaoberá úlohami a funkciami týchto softvérov. Druhom bode sú spracované tri najpoužívanejšie verifikačné softvéry a ich špecifické funkcie. Poslednej kapitole práce sa budem venovať využívaniu verifikačných softvérov v praxi.
Key words:NC verifikácia , CAM, NC verifikačné softvéry , Virtuálne obrábanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited